SALES AGREEMENT & MESAFELI SATIŞ SÖZLEŞMESI

Satış Sözleşmesi

Bahtışen Jewelry

Seyahan Kuyumculuk San. Tic. Ltd. Şti.

Madde 1) Taraflar

Satıcı: Seyahan Kuyumculuk San. Tic. Ltd. Şti.

Adres: Asmalı Mescit Mahallesi Han Geçidi Sokak No: 3/E Beyoğlu İstanbul, Türkiye

Telefon: +90 212 243 6016

E-Posta adresi: info@bahtisen.com

Tüketici:

Ad:

Adres:

Telefon:

E-Posta adresi

Madde 2) Konu

İşbu sözleşme, bahtisen.com internet sitesinden aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünü, sipariş veren Tüketici ile bu internet sitesinin sahibi olan Satıcı arasındaki karşılıklı hak ve yükümlülükleri 4822 Sayılı Kanun ile Değişik 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince düzenlenmiştir.

Madde 3) Ürün ve Sipariş Bilgileri

Ürünün adı:

Ürünün adeti:

Ürünün KDV dahil fiyatı:

Teslimat ulaşım fiyatı:

Ödeme Şekli:

Madde 4) Fatura ve Teslimat Bilgileri

Fatura Adresi:

Faturadaki Unvan:

Teslimat Adresi:

Teslim Edilecek Kişi:

Madde 5) Genel Şartlar

18 yaşından küçük kişiler bahtisen.com internet sitesinden alışveriş yapamazlar. Tüketici, bu sözleşmeyi elektronik ortamda teyit etmekle, 18 yaşından büyük olduğunu teyid etmiş olur. Satıcı, bahtisen.com internet sitesinde oluşabilecek dizgi ve sistem hatalarından kaynaklanan fiyat ve içerik hatalarından sorumlu değildir. Satıcı, fiyatı hatalı gösterilen siparişleri iptal etme hakkını saklı tutar. Tüketici, bahtisen.com ‘den alışveriş yaptığında, bunun kişisel kullanım amaçlı bir alışveriş olduğunu, yeniden satış amaçlı olmadığını kabul etmiş olur. Tüketici, bu sözleşmeyi elektronik ortamda teyit etmekle, mesafeli sözleşmelerin akdinden önce, Satıcı tarafından Tüketici ‘ye verilmesi gereken adres, telefon, siparişi verilen ürünlere ait temel özellikler, ürünlerin vergiler dahil fiyatı, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini teyid etmiş olur. Ürün bedeli herhangi bir nedenle ödenmez ya da banka kayıtlarında iptal edilirse, Satıcı ürünün teslim edilmesi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir. Banka havalesi ya da EFT yoluyla verilen siparişlerin, Satıcı tarafından işleme alınma tarihi, siparişin verildiği tarih değil, ödemenin, Satıcı’nın banka hesaplarına ulaştığının görüldüğü tarihtir. Tüketici, banka havalesi ya da EFT yoluyla verdiği siparişlerde, 1 hafta içinde ödemeyi gerçekleştirmediği durumda Satıcı’nın siparişi iptal edeceğini kabul eder. Ödemenin kredi kartı veya benzeri bir ödeme kartı ile yapılması halinde, ürünün tesliminden sonra, Tüketici’ye ait kredi kartının, Tüketici’nin rızası dışında yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeniyle, banka veya finans kuruluşunun ürün bedelini,  Satıcı’ya ödememesi halinde, Tüketici’nin kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünün 3 gün içinde Satıcı’ya gönderilmesi zorunludur.

Madde 6) Satıcı’nın Yükümlülükleri

Satıcı tüketicinin siparişi kendisine ulaştırdığı andan itibaren en geç otuz gün içerisinde edimini yerine getirir. Bu süre tüketiciye daha önceden yazılı olarak bildirilmek koşuluyla en fazla on gün uzatılabilir. Kargo firmasının, ürünü Tüketici’ye teslimi aşamasında karşılaşacağı her türlü sorun nedeniyle, siparişi verilen ürünün Tüketici’ye teslim edilememesinden dolayı Satıcı sorumlu tutulamaz. Siparişi verilen ürünün, teslimat adresindeki alıcı tarafından teslimatının kabul edilmemesinden dolayı Satıcı sorumlu tutulamaz. Haklı bir sebebe dayanmak şartıyla Satıcı, ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan, Tüketiciye eşit kalite ve fiyatta ürün önererek tedarik edebilir. Çeşitli sebeplerle, sipariş verilen ürünlerin üretimi mümkün olmayabilir. Satıcı, sipariş konusu mal veya hizmetin yerine getirilmesinin imkansızlaştığını ileri sürerek, sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremiyorsa, bu durumu, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan Tüketici’ye bildirir. Ödemiş olduğu bedel ve borç altına sokan tüm belgeleri 10 gün içinde Tüketici’ye iade eder. Tüketici, sipariş verdiği ürünün kendisine veya Teslimat Adresi olarak belirttiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren 14 gün içinde sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanılması için bu süre içinde Satıcı’ya bahtisen.com sitesinde belirtilen iletişim formu, e-posta veya telefon ile bildirimde bulunulması ve ürünlerin Madde 7- Cayma Hakkının Kullanılamayacağı Ürünler kapsamında olmaması gerekmektedir. Satıcı, kendisine bildirimde bulunulmadan yapılan iadeleri kabul etmeme hakkına sahiptir. Tüketici ya da 3. kişi, ürün iadesiyle birlikte, kendisine gönderilen fatura, irsaliye, sertifika, sigorta formları, ürün kutusu, ambalajı ve diğer tüm evrak ve materyalleri, eksiksiz olarak Satıcı’ya göndermekle yükümlüdür. Fatura aslı gönderilmeyen ürünlerin KDV’si ve varsa diğer yasal yükümlülükleri iade edilmez. İade gönderimi sırasında, kargo firmalarından, ya da iade işlemini gerçekleştiren Tüketici’den kaynaklanan sebeplerle, ürün ve ürünle birlikte gönderilen evrak ve materyallerde meydana gelen bozulma, hasar ya da benzeri değer kaybettirici her türlü durumun sorumluluğu iadeyi gerçekleştiren Tüketici’ye aittir. Bu belgelerin ulaşmasını takip eden 7 gün içinde ürün bedeli Tüketici’ye iade edilir.

 

Madde 7) Cayma Hakkının Kullanılamayacağı Ürünler

Tüketici’nin özel istek ve talepleri uyarınca üretilen veya üzerinde değişiklik ya da ilaveler yapılarak kişiye özel hale getirilen ürünlerde tüketici cayma hakkını kullanamaz. Bu nedenle, Tüketici’nin istekleri doğrultusunda taşına yazı yazılan ürünler, Tüketici’nin istekleri doğrultusunda üretilen tüm ürünler cayma hakkının kullanılamayacağı ürünler kapsamında yer alır.

Madde 8) Yetkili Mahkemeler

İşbu sözleşmenin uygulanmasında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile Tüketici’nin veya Satıcı’nın yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir. Siparişin gerçekleşmesi durumunda Tüketici işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.

Satıcı:

Seyahan Kuyumculuk San. Tic. Ltd. Şti.

 

 

 

Sales Agreement

 

Bahtisen Jewelry

Seyahan Kuyumculuk San. Tic. Ltd. Şti.

Article 1) Parties

Seller: Seyahan Kuyumculuk San. Tic. Ltd. Şti.

Address: Asmalı Mescit Mahallesi Han Geçidi Sokak No: 3/E Beyoğlu İstanbul, Türkiye

Phone: +90 212 243 6016

E-mail: info@bahtisen.com

Consumer:

Name:

Address:

Phone:

E-mail

Article 2) Subject

This agreement, mutual rights and responsibilities between the Consumer who orders the product with the below-mentioned features and sales price on bahtisen.com website and the Seller who owns this website is drawn up pursuant to the Act No 4077 on Consumer Protection as Amended by Act No. 4822 and the Regulation on Implementation Procedures and Principles of Distance Selling Contracts.

Article 3) Product and Order

Product title:

Product quantity:

Product price (incl. VAT):

Shipment fee: 

Payment method:

Article 4) Billing and Delivery

Billing Address:

Billing Title:

Delivery Address:

To be delivered to:

Article 5) General Conditions

Users younger than 18 years old may not shop on bahtisen.com. Consumers, by electronically agreeing to this contract, also confirm that they are older than 18 years old. Seller shall not be responsible of price and content mistakes that may arise due to typos and system faults on bahtisen.com. Seller reserves the right to cancel the orders with the incorrect price. Consumer, when they shop on bahtisen.com, agrees that this purchase is for personal use only and not for reselling purposes. Consumer, by electronically agreeing to this contract, confirms to have received all necessary information that should be provided by Seller to Consumer, correctly and completely, including address, phone number, basic features of the ordered product, product price including taxes, payment and shipment information. If the product price is not paid for any reason whatsoever or cancelled in bank records, Seller shall be deemed to have been relieved from its obligations to deliver the product. In orders via bank wire or EFT, orders shall be put into process on the day when the payment reaches Seller’s bank accounts, but not the day of placing the order. Consumer, in orders via bank wire or EFT, agrees that Seller cancels the order if they do not make the payment within 1 week. If the payment is made by credit card or a similar payment card and if the bank or financial institution does not pay the product price to Seller due to unauthorized or illegal use of the Consumer’s credit card, after the product is delivered, Consumer shall be obliged to send the product to the Seller within 3 days, provided that the product is delivered to the Consumer.

 

Article 6) Seller’s Responsibilities

 

Seller shall provide the consumer’s order within thirty days following the receipt of the order. This period may be extended for ten days at most, provided that the consumer is notified in written. Seller shall not be held responsible of failing to deliver the product to the Consumer in case that the ordered product is not delivered to the Consumer due to any reasons that the courier company faces when delivering the product to the Consumer. If the ordered product is not delivered because the Consumer at the delivery address has not accepted the product, Seller shall not be held responsible. Seller may offer to provide a product of equal quality and price, before the period of his obligation of fulfillment expires, provided that such replacement is based on a valid reason. For various reasons, ordered products may not be in production. If Seller fails to fulfill his contractual obligations suggesting that performance of the good or product subject to the order has become impossible, Seller shall inform Consumer before the period of fulfillment of his contractual obligations expires. Seller shall return to Consumer the paid amount and all documents that bind the Consumer within 10 days. Consumer reserves the right to withdraw this contract within 14 days following the delivery of the ordered product to him or person/entity located at the Delivery Address. For exercising the right of withdrawal, Consumer must contact the Seller via contact form, e-mail or phone on bahtisen.com website and the products must not within the scope of the Article 7 – Products for which the Right of Withdrawal cannot be exercised. Seller reserves the right not to accept the products returned without any notifications. Consumer or the third party shall be obliged to fully send invoice, dispatch note, certificate, insurance forms, product box, packaging and all other relevant documents and materials with the returned product. VAT and other legal obligations, if any, shall not be returned for the products sent without the original invoice. If during return shipment, any damages, disruptions or similar depreciating situations occurs in the product and the documents and materials sent with the product, due to reasons arising from the courier companies or Consumer who carried out the return process, all responsibility shall be borne by the Consumer. Within 7 days following receipt of these documents, the product fee shall be returned to the Consumer.

Article 7 – Products for which the Right of Withdrawal cannot be exercised

Consumers may not exercise the right of withdrawal for the products produced upon their special requests or for the custom-made products on which modifications or additions are performed. Therefore, products with custom writing on the stone upon the Consumer’s requests and all products produced upon Consumer’s request are included in the Products for which the Right of Withdrawal cannot be exercised.

Article 8) Competent Courts

In performance of this contract, up to the value declared by the Ministry of Industry and Commerce, Consumer Arbitration Boards and local Consumer Courts available where Consumers or Seller reside are competent authorities. In case the order is realized, Consumers shall be deemed to have accepted all terms of this contract.

Seller:

Seyahan Kuyumculuk San. Tic. Ltd. Şti.

 

Don't have an account?

Register